30 C
Ho Chi Minh City
Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Hai, 2023

admin

Huấn luyện an toàn nhóm 6 – an toàn vệ sinh viên

Điều 74. An toàn, vệ sinh viên (Trích Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 ) Mỗi tổ sản xuất trong các cơ...

Huấn luyện an toàn nhóm 5 – cán bộ y tế

HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 5 – NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ Đối tượng huân luyện nhóm 5: Người làm công tác...

Huấn luyện an toàn chung (nhóm 4)

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 (Biên soạn theo chương trình khung ban hành trong Thông tư...

Huấn luyện an toàn cho cán bộ an toàn nhóm 2

I. CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ATLĐ, VSLĐ Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động,...

Huấn luyện an toàn cho cán bộ quản lý nhóm 1

I. CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ATLĐ, VSLĐ Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động,...

Danh mục máy thiết bị bắt buộc kiểm định an toàn

DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG (Kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày...

Hệ thống xử lý nước thải

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động chuyên tư vấn thiết kế hệ thống...

Công trình xử lý môi trường

THI CÔNG LẮP ĐẶT BẢO TRÌ - Công trình, mạng lưới cấp thoát nước. - Hệ thống xử lý nước sạch và nước thải. - Xử lý...

Quan trắc môi trường

Hiện tại chúng tôi liên kết với các đơn vị có năng lực đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường...

Tư vấn hồ sơ Môi trường – Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Lập đề án bảo vệ môi trường. Lập Bản cam kết bảo vệ môi trường Công...

TOP AUTHORS

- Advertisment -

Most Read

Bùn vi sinh hoạt tính

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động cung cấp bùn vi sinh hoạt tính ở TP...

Cung cấp bùn vi sinh hoạt tính

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động cung cấp bùn vi sinh hoạt tính...

Vi sinh xử lý nước thải hiệu quả

Trong công nghệ xử lý nước thải bằng sinh học thì men vi sinh là một phương pháp hiệu quả và an toàn với...

Tư vấn giám sát hệ thống xử lý khí thải

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động chuyên tư vấn giám sát hệ thống xử...