30 C
Ho Chi Minh City
Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Hai, 2023

Khóa học dành cho cán bộ an toàn nhóm 2

KHÓA HỌC DÀNH CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

NHÓM 2 QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Ø  Cán bộ phụ trách lĩnh vực Môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Ø  Sinh viên năm cuối của các trường đại học/cao đẳng, sinh viên mới ra trường các ngành về môi trường và An toàn.

Ø  Cán bộ làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau muốn tìm kiếm cơ hội việc làm HSE.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC :

Sau khi hoàn thành khoá học, Học viên sẽ có thể:

Ø  Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp tại nơi làm việc phù hợp

Ø  Đề xuất các biện pháp hiệu quả để khắc phục và phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Ø  Nắm vững các quy định luật pháp về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và cách thức tuân thủ

Ø  Nắm hiểu các kiến thức về kỹ thuật an toàn

Ø  Nâng cao năng lực quản lý về công tác ATVSLĐ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

PHẦN 1 . HỆ THỐNG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ ATVSLĐ .

Ø  Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Ø  Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

Ø  Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình

PHẦN 2 . NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG.

Ø  Hướng dẫn tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm và quyền hạn về công tác an toàn – vệ sinh lao động trong doanh nghiệp

Ø  Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

Ø  Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn – vệ sinh lao động

Ø  Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Ø  Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động.

Ø  Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động

PHẦN 3. NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Ø  Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn – sức khỏe – nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007

Ø  Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

PHẦN 4 . CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ø  An toàn không gian hạn chế

Ø  An toàn làm việc trên cao

Ø  An toàn điện

Ø  An toàn hóa chất

Ø  An toàn thiết bị nâng chuyển

Ø  An toàn thiết bị chịu áp lực

Ø  An toàn phòng chống cháy- nổ

PHẦN 5 . THỰC HÀNH SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU

PHẦN 6 : KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HUẤN LUYỆN

CHỨNG NHẬN:

Ø  Chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm II có thời hạn 2 năm theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

GIẢNG VIÊN :

Ø  Học viên được học trực tiếp từ các giảng viên có trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý an toàn – môi trường cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước,.

Ø  Giảng viên là các chuyên gia làm việc và học tập trong môi trường đa quốc gia nên sẽ chia sẽ kinh nghiệm thực tiễn rất hữu ích cho học viên.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bùn vi sinh hoạt tính

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động cung cấp bùn vi sinh hoạt tính ở TP...

Cung cấp bùn vi sinh hoạt tính

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động cung cấp bùn vi sinh hoạt tính...

Vi sinh xử lý nước thải hiệu quả

Trong công nghệ xử lý nước thải bằng sinh học thì men vi sinh là một phương pháp hiệu quả và an toàn với...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bùn vi sinh hoạt tính

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động cung cấp bùn vi sinh hoạt tính ở TP...

Cung cấp bùn vi sinh hoạt tính

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động cung cấp bùn vi sinh hoạt tính...

Vi sinh xử lý nước thải hiệu quả

Trong công nghệ xử lý nước thải bằng sinh học thì men vi sinh là một phương pháp hiệu quả và an toàn với...

Tư vấn giám sát hệ thống xử lý khí thải

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động chuyên tư vấn giám sát hệ thống xử...

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

Bùn vi sinh hoạt tính

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động cung cấp bùn vi sinh hoạt tính ở TP...

Cung cấp bùn vi sinh hoạt tính

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động cung cấp bùn vi sinh hoạt tính...

Vi sinh xử lý nước thải hiệu quả

Trong công nghệ xử lý nước thải bằng sinh học thì men vi sinh là một phương pháp hiệu quả và an toàn với...

Tư vấn giám sát hệ thống xử lý khí thải

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động chuyên tư vấn giám sát hệ thống xử...